Farské oznamy – Prvá nedeľa po Narodení Pána

FARSKÉ OZNAMY

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

tel.: 041/562 13 12, mail: farnost.zilina@gmail.com, www.farnost-zilina.sk

Liturgický kalendár:

PO 01.01. PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, SLÁVNOSŤ
UT 02.01. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
ST 03.01. Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
ŠT 04.01. Štvrtok vo Vianočnom období
PI 05.01. Piatok vo Vianočnom období
SO 06.01. ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
NE 07.01. DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA

Pozvania a informácie:

 • Dnes je 1. výročie smrti pápeža Benedikta XVI. Poďakujme v modlitbách Bohu za životné dielo tohto veľkého muža Cirkvi.
 • Dnes bude podvečer svätá omša v katedrále o 16:00. Svätá omša bude spojená s duchovnou a ekonomickou bilanciou uplynulého roka. omša o 18:00 už nebude.
 • Kto sa dnes, posledný deň civilného roka, zúčastní na slávnostnom speve alebo recitovaní hymnu Te Deum laudamus Teba, Bože, chválime – môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Časy slávenia svätých omší:
  PO, SO, NED  7:00, 9:00, 10:30 a 18:00

  UT – PI  7:00, 12:00, 18:00

  Budatín PO, PI 17:00; SO, NED 10:45
  Považský Chlmec PO, SO, NED 8:30
  Strážov PO, SO, NED 10:15
 • Zajtra sa pri všetkých svätých omšiach koná novoročná ofera. Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Zajtra je svetový deň pokoja. Myslime vo svojich modlitbách najmä v tomto čase na pokoj a mier na celom svete.
 • Zajtra, na Nový rok, budeme pri svätých omšiach vzývať Ducha Svätého: Kto sa zajtra pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa sa od zajtra januára 2024 vyčleňuje mestská časť Budatín z Farnosti Zástranie a začleňuje sa do Farnosti Žilina – mesto. Tešíme sa, že sa naša farnosť rozrastá a pribudne nám nová filiálka aj s krásnym kostolom.
 • Na slávnosť Zjavenia Pána budú sväté omše v katedrále o 7:00, 9:00, 10:30 18:00. V Považskom Chlmci o 8:30, v Strážove o 10:15 a v Budatíne 10:45. Pri všetkých svätých omšiach v tento deň budeme požehnávať trojkráľovú vodu, kriedu a kadidlo.
 • Počas vianočných dní pozývame rodiny s deťmi do katedrály pokloniť sa malému Ježiškovi v jasličkách.
 • Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. Avšak v prípade, že by ste potrebovali niečo vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo 
  e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.
 • V stredu bude celodenná poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. O 11:00 bude modlitbové večeradlo. Rovnako aj v sobotu ráno po svätej omši býva mariánske večeradlo.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katedrálu.
  Za vaše milodary vám vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • Stále je možné si nahlasovať úmysly svätých omší na mesiace január, február a marec. Nahlasovať si ich môžete jedine počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Od jedného veriaceho je možné zobrať maximálne dva úmysly svätých omší na konkrétny termín za celé toto trojmesačné obdobie, aby sme umožnili aj iným mať odslúžený úmysel vo farskom kostole na konkrétny termín.
 • Školské sestry svätého Františka pozývajú všetkých slobodných od 25 rokov na jednodňovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. januára v Katolíckom dome v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 14. januára. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke pred kostolom alebo na www.skolskesestry.sk.
 • Pozývame všetkých chlapcov, mládencov i dospelých  mužovslužbe miništrovania v našom farskom kostole. Pridať sa môžete kedykoľvek. Poslúžte nášmu farskému spoločenstvu i takýmto spôsobom – službou pri Pánovom oltári.
 • Pripomíname vám, že Hlinený dukát na pomoc núdznym si môžete za 1€ zakúpiť po svätých omšiach v sakristii nášho kostola.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našom farskom kostole.
  Nech vám vašu obetavú službu náš Boh mnohonásobne oplatí!
Milostiplné a radostné prežitie sviatkov Pánovho narodenia
vám všetkým vyprosujú a zo srdca vám žehnajú
Vaši duchovní otcovia